Gårdarna på Ringvägen – Vad tycker du?

Lekplatserna har fått anmärkningar på utrustning och underlag och måste därför åtgärdas. Det gäller gårdarna på:
Ringvägen 31-37
Ringvägen 39-45
Ringvägen 47-53
Ringvägen 55-61
samt Ringvägen 63-73
 
Det finns olika tankegångar om hur vår bostadsrättsförening ska göra och till vilken kostnad. Även om lekplasterna tas bort kommer det i sig att innebära en kostnad för föreningen.

När lekplatsen på Björnvägen 28-32 åtgärdades med bland annat nya underlag och ny lekutrusning kostade det föreningen cirka 350.000 kr (färdigställt våren 2018). Därmed har föreningen en lekplats, samtidigt som kommunens välutrustade lekplats i Åbyparken ligger nära till hands.

  1. Ska vi investera i moderniserade lekplatser på varje gård? (motsvarande Björnvägens lekplats)

  2.  Ska vi göra mindre lekplatser, med sandlåda och gunga eller rutschbana på varje gård? (ytan gräs-trädgårdsmark ökar i motvarande grad).

  3. Ska vi ha en modernisera lekpark på t ex Ringvägen 47-53, och ingen lekplats alls på övriga gårdar?

  4. Eller vad tycker du?

Välkommen med dina synpunkter som du lämnar kortfattat på formuläret här nedan. (lägenhetsnummer avser föreningens, se ovanför din entrédörr, siffrorna på gul botten)