Inglasning av balkonger

Det krävs bygglov för att få glasa in en balkong. Vänd dig till Haninge kommuns Bygglovscententer. info här:

Om du vill sätta upp
markis eller parabolantenn
behöver du styrelsens
tillstånd. Detsamma gäller
inglasning av balkong, som
även kräver bygglov
.