Köksfläkt är också ventilation - måste vara godkänd

Ventilationen i din lägenhet är viktig för dig, men också för dina grannar. Lägenhetsluften och badrummet ventileras ut via köksfläktsfunktionen.
Fel köksfläkt påverkar därför ventiationen och klimatet i din lägenhet samt i badrummet. Resultatet blir förr eller senare, fuktskador och mögel. Fel köksfläkt kan också påverka dina grannars boendemiljö negativt.
Vid byte är det lägenhetsinnehavaren som ansvarar för att det är rätt spiskåpa/köksfläkt som installeras. Spiskåpan/köksfläten ska därför - om den byts - vara av för ändamålet godkänd typ. Se till att din leverantör/montör, som ska vara godkänd fackman, är införstådd i funktionerna innan du byter, så att det blir rätt i din lägenhet. Ytterligare upplysningar om krav på spiskåpas/köksfläkt kan du få av HSB.

Komihåg att filtret i köksfläkten ska rengöras ofta och fläkttrumman en gång per år.