Att tänka på vid renovering

Inför renovering av din lägenhet måste du läsa igenom föreningens stadgar.
Du måste alltid kontakta styrelsen vid större förändringar, tex om du ska ta ner en vägg.
Köksfläktar på Ringvägen! 
Våra köksfläktar går inte att byta ut till något annat, fläktarna fungerar inte bara vid matlagning utan ventilerar även badrummet. Du kan dock byta ut fronten.