ÅrsstämmanDatum: 23/5 2023
Tid: 18:00-20:30
Plats: Mitt Punkten (Bakom Din Mat) 
Varmt välkomna till Brf Björnringens Årsstämma.
Årsstämman är en tidpunkt för att checka in med föreningen, att t.ex. få veta hur det går för oss, vad
som har hänt under året som har varit, träffa andra medlemmar och skapa lite mer kontakt oss
emellan.
Med ditt deltagande på årsstämman har du även ett inflytande genom att få vara med och rösta fram
styrelsen, vars uppdrag är att ta hand om föreningen.
Varmt Välkomna!
23-03-23

Avgiftshöjningar 2023

 

Hej boende i BRF Björnringen! 

På grund av rådande omständigheter ute i världen som påverkar oss alla på många plan, bland annat ekonomiskt så finns det flertalet poster som vi kommer behöva höja avgifterna på i föreningen.  

Avgiftshöjningar från 1:a april

Avgiften för bostadsrätter höjs med 8% och avgifterna för förråd, p-plats och garage får en höjning med 10%.

Hyresförhandling via HSB pågår med Hyresgästföreningen där höjningen ännu inte är fastställd.

Övriga avgiftshöjningar

Debitering av elavgiften.

Från den 1/1 - 2023 höjdes debiteringen för elavgiften till 1,83 kr/kWh för alla boende på Ringvägen, detta kommer att synas på april avin.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i BRF Björnringen


Dear Residents

As of  April 1st : The monthly fees for the condominiums  will be  increased by 8% and the rent  for storage, parking spaces and garages will be increased by 10%.

For those who rent;  negotiations in regards to those fees,  are being handled via HSB and ongoing with the Tenants' Association, where the increase has not yet been determined.


Another fee increases: 
Debiting the electricity fee.
From 1/1 - 2023, the charge for the electricity fee was raised to SEK 1.83/kWh for all residents on Ringvägen, this will be visible from  April's month's bill. 230304LÅSBYTE PÅ GARAGE PÅ ENDAST RINGVÄGEN


RÄTTELSE:
Stockholm Capital Bygg har fått i uppdrag att byta låscylindrar på alla garage på ENDAST Ringvägen. De kommer att kontakta respektive hyresgäster för att komma överens om tid och datum för tillträd till dessa garage. Projektledare för detta och kontakt uppgifter är:
ThomasTelefon: 072 2494389
Epost: thomas@sthlmcaptialbygg.se


Styrelsen och entreprenör är tacksam för eran samarbete i detta åtgärd.2023-02-08   

RENSPOLNING AV KÖK OCH BADRUMMSAVLOPP

(See bellow for english version) 
På uppdrag av styrelsen kommer det att utföras renspolning av kök och badrumsavlopp i samtliga lägenheter, på Ringvägen och Björnvägen. 
TISDAG DEN 31ST JANUARI  RINGVÄGEN 31-33-35-37
ONSDAG DEN 1ST FEBUARI RINGVÄGEN 39-41-43-45
TORSDAGEN DEN 2ND FEBBUARI RINGVÄGEN 47-49-51-53
FREDAGEN DEN 3DJE FEBUARI RINGVÄGEN 55-57-59-61
MÅNDAGEN DEN 6 FEBUARI RINGVÄGEN 63-65-67-69
TISDAGEN DEN 6TE FEBUARI RINGVÄGEN 71-73
ONSDAGEN DEN 8ONDE FEBUARI BJÖRNVÄGEN 28-30-32
Kan ni ej vara hemma den aktuella dagen går det bra att lämna nycklar i er servicetub alternativ till vår personal på plats. kl 08:00
Enligt bostadrättslagen 13 har företrädare för bostadrättsföreningen rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. 

  • Lösa djur i lägenheten skall meddelas entreprenören då lägenhetsdörren inte kommer vara helt stängd när arbete sker i respektive lägenhet. ( Spolslang från spolbilen)
  • Vänligen töm ur innehållet i skåpet under diskbänken och eventuella skåp under handfat innan vi kommer och tillse att samtliga avlopp     ( golvbrunnar handfatsavlopp) är åtkomliga för rensningen. 
  • Kök med utdragslådor under diskho samt under handfat skall vara bortdemonterade före vår  ankomst. 

Entreprenören för detta arbete är GR AVLOPPSRENSNING AB Rolf Pettersson. Dem nås på telefon nr 08 7957510 eller via mail rolf@gr-avloppsrensning.nu
Hemsidan:https://www.gr-avloppsrensning.nu/


Styrelsen och entreprenör är tacksam för eran samarbete i detta åtgärd.
Att renspola avlopp bidra till ett väl fungerande system och kan hindra skador på sikt. 
23-01-08

FLUSHING OF KITCHEN AND BATHROOM DRAINS

On behalf of the board, cleaning of kitchen and bathroom drains will be carried out in all apartments, on Ringvägen and Björnvägen.

TUESDAY JANUARY 31ST RINGVÄGEN 31-33-35-37

WEDNESDAY FEBRUARY 1ST RINGVÄGEN 39-41-43-45

THURSDAY 2ND FEBRUARY RINGVÄGEN 47-49-51-53

FRIDAY FEBRUARY 3RD RINGVÄGEN 55-57-59-61

MONDAY 6 FEBRUARY RINGVÄGEN 63-65-67-69

TUESDAY THE 6TH OF FEBRUARY RINGVÄGEN 71-73

WEDNESDAY FEBRUARY 8TH BJÖRNVÄGEN 28-30-32

If you cannot be at home on the day in question, please leave your keys in the service tub on your front door, alternatively to our staff on site. at 08:00

According to Housing Rights Act 13, representatives of the housing association have the right to enter the apartment when necessary for supervision or to carry out work for which the association is responsible.

 

Please notify the contractor of any animals in your apartment as the apartment door will not be completely closed when work is carried out in the respective apartment. (The flushing hose from the flushing machine prevents the door from closing)

Please empty the contents of the any cabinets under the kitchen and bathroom sinks, before we come and make sure that all drains (floor drains, sink drains) are accessible for cleaning.

Kitchens and bathrooms with pullout drawers under the sinks must be dismantled before our arrival.

 

The contractor for this work is GR AVLOPPSRENSNING AB Rolf Pettersson. They can be reached at the  phone number 08 7957510 or via email rolf@gr-avloppsrensnings.nu

Website: https://www.gr-avloppsrensnings.nu/

 

 

The board and contractor are grateful for your cooperation in this measure.

Flushing drains contributes to a well-functioning system and can prevent damage in the long run.

23-01-08Åtgärder i tvättstugan på Ringvägen 61 under vecka 5Mellan den 30 januari och 3 februari kommer BC-Bygg att åtgärda väggarna i tvättstugan på Ringvägen 61.

Detta innebär att man inte kan boka/ utnyttja tvättstugan under berörda datum.

Tvättstugan på Ringvägen 45 är öppet och tillgängligt att boka tid.

—------------------------------------------

Repairs in the laundry room:

Ringvägen 61 during week 5

Between January 30 and February 3, BC-Bygg will be repairing the walls in the laundry room on Ringvägen 61.

The laundry room will be closed during this time. 

The laundry room on Ringvägen 45, is open for use during this time.


230115

Våran hemsidan

Hej, Våran nuvarande hemsidan är under ombyggnation. Det är oklart hur långe tid det tar. Under tiden det görs, så kan det saknas information från den. Om ni saknar något, skriv gärna till Styrelsen på info@bjornringen.se för att få den information ni behöver. Mvh Brf Björnringens Styrelsen
221213