Styrelse

BRF Björnringen
Tel: 070 8944288
Epost : info@bjornringen.se
Hemsida : www.bjornringen.se

Ordförande:
Joakim Eriksson         

Vice ordförande:
John Haglund
      
Sekreterare:
Amy Dyer

Ordinarie ledamöter:
Mikael Asp
Zvjezdan VilusicSuppleant:
Mikael Ektjäll

Jesper Mattson

Revisor: 

Christian Folkebo

Valberedning
My Fyrbäck

Emma Blomqvist

Teodor Vikars Hall

epost:

Valberedning.Bjornringen@gmail.com 


 

Styrelsen sammanträder i regel 1 gång per månad.

Inför varje styrelsemöte lämnas ett underlag frånHSB med vad som händer just nu och vilka frågor som behöver behandlas.Boende i föreningen välkomna med frågor till styrelsen, gör det via e-post eller formuläret som finns under fliken Kontakta föreningen.
Vill du vara med i styrelsen? Vänd dig då till valberedningen!


Observera: vid fel och brister i fastigheten eller utemiljön vänd dig till  HSB Tel : 010 - 442 11 00
M.v.h
Brf Björnringen, styrelsen

Om hemförsäkringen:
Bostadsrättstillägget ingår i avgiften, så den behöver ni inte teckna.
Kom ihåg att teckna din egen HEMFÖRSÄKRING.