Vill du delta i Björnringens styrelse?
Vi letar efter dig som vill jobba med frågor om ekonomi, mark- och fastighetsskötsel, t.ex. reparationer, renovering, brandskydd, dränering, trädgårdsskötsel, städning och sophantering.

Vill du arbeta som Björnringens revisor?
Revisorn är medlemmarnas ombud och granskar styrelsens arbete, bl.a. genom att kontrollera hur budgeten och bokföringen sköts.
 
Vi äger tillsammans
Vi alla som är medlemmar i vår ekonomiska bostadsrättsförening äger också fastigheten, bostadsrätterna, gemensamma utrymmen och utemiljön i Björnringen.
Vi bestämmer tillsammans hur ekonomi och underhåll ska skötas, hur de gemensamma utrymmena ska användas på bästa sätt och hur vår utemiljö ska utformas.    
En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen.
Kontakta valberedningen när du är intresserad eller har tips på passande personer.
e-post: 

Valberedning.Bjornringen@gmail.com 
Bostadsrättstillägget ingår i avgiften, så den behöver ni inte teckna.

Men glöm inte bort HEMFÖRSÄKRINGEN

¨Här kan ni skriva motioner
  och skicka till styrelsen.

OBS ! Motioner skall vara styrelsen tillhanda före sista februari för att kunna behandlas på årsmötet.